/sb logo yazisiz 1.jpg                          /ASM 1.jpg
EK - 2
KONYA İLİ MERAM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
38 NOLU GÜLTEN ÖTEN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ )
1
Hekim Seçme
Dilekçe
10 dakika
2
Poliklinik Muayene
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi
20 dakika
3
Misafir Hasta Muayenesi
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi
25 dakika
4
Sağlık Kurumuna Sevk
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi
20 dakika
5
Tek Hekim Raporu
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi, fotoğraf
25 dakika
6
Basit Laboratuar Tetkikleri ( Striple kan şekeri ve idrar tahlili, kan grubu vb. )
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi
20 dakika
7
Detaylı Laboratuar Tetkikleri
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi
36 saat
8
Bebek İzlem, Çocuk İzlem, Kadın İzlem ve Lohusa 2. izlem
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi
25-35 dakika
9
Bağışıklama Faaliyetleri (Aşı + Bebek izlem)
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi, aşı kartı
30 dakika
10
Aile Planlaması Hizmetleri
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi
30 dakika
11
Aile ile Birlikte Bebek Ölüm Formu Doldurma + Kadın İzlem + Lohusa İzlem
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi, Ölüm Belgesi
40 dakika
12
Lohusa 1. İzlem + Bebek İzlem + Topuk Kanı + İlk Kayıt + Kadın İzlem + Kişi Kartı + ÇPGD
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi
40 dakika
13
Pansuman Hizmetleri
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi
20 dakika
14
Enjeksiyon Hizmetleri
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi
10 dakika
15
Kanser Tarama Hizmetleri
T.C.Kimlik Numaralı kimlik belgesi
30 dakika
 
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
 
 
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
Adı ve Soyadı
Dr.Muammer ÖZDEMİR
Resul ÇELİK
Görev Unvanı
İlçe Sağlık Müdürü
Meram Kaymakamı
Adresi
Şükran M. Hançerli S. No:28/A Meram Konya
Abdülaziz M. Sait Paşa C. No:26 Meram Konya
Telefon Numarası
332 - 310 48 30
332 - 351 88 30
Faks Numarası
 
332 - 351 88 70
E-posta adresi
konya.meramtsm@saglik.gov.tr
meram@icisleri.gov.tr
Copyright © 2019 Konya Meram 38 Nolu A.S.M. 
                           /hekimnetlogok.jpg